Proktologia

Rany i ropnie

Różnego rodzaju rany – zarówno pooperacyjne, jak i pooparzeniowe, po odmrożeniach czy nieszczęśliwych wypadkach – wymagają specjalistycznego postępowania, tak by szybko się goiły i nie pozostawiały blizn. Pomogą w tym specjaliści chirurgii z Goya Medical!

Rany mogą być m.in. skutkiem zabiegów operacyjnych, nagłych nieszczęśliwych wypadków, oparzeń czy odmrożeń.

Jednym z powikłań gojenia ran są ropnie, czyli występujące w obrębie tkanek miękkich ogniska zapalne, wypełnione treścią ropną. Są one najczęściej efektem infekcji bakteryjnej. Niekiedy ropnie bywają też spowodowane przez obecność drzazgi czy opiłka w tkance albo powikłaniem iniekcji.

W leczeniu ran i ropni olbrzymią rolę odgrywają specjaliści chirurgii. W Goya Medical można uzyskać pomoc z zakresu opatrywania świeżych ran, zmian opatrunków, zakładania i zdejmowania szwów czy leczenia ran przewlekłych.

Umów się na wizytę     >